Rehuopas

Imettävä tamma

Tiineyden loppuvaihe ja imetys

Varhainen varsominen edellyttää asianmukaista ruokintaa

Varsomisen jälkeen tamman rehuntarve kasvaa, ja imetyksen ensimmäiset kolme kuukautta ovat tamman kannalta hyvin energiaa ja ravintoaineita vaativaa, koska tällöin maidontuotanto on suurinta. Jos tammaa ei ruokita oikein ja riittävästi tänä aikana, se saattaa menettää sekä rasvakudosta että lihaksia. Hyvällä laitumella on suuri merkitys tamman kyvylle tuottaa maitoa laihtumatta, mutta jos varsominen on tapahtunut aikaisin keväällä eikä ruoho ole vielä alkanut kasvaa, tamman tarvitsee hyvälaatuista karkearehua, jota tarvitaan runsaasti, sekä Equilac mysliä tai pelletejä. Tässä yhteydessä on myös tärkeää tietää karkearehun ravintoainepitoisuus, jotta tamman valkuais- ja energiaruokinta on riittävä maidontuotantoon.

Sekä Equilacia että NaturMüsli Easy Breederiä voidaan käyttää tässä yhteydessä säätämällä määrä tamman tarpeiden mukaan.

Perusrehut imettävälle tammalle

Tiineyden loppuvaiheeseen ja imetysajalle

Lisäravinteet, joilla voi olla merkitystä